Services
csm_072f9f68be68f341298b_c682252f0a

EMDR-THERAPIE

EMDR-therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.

Het kan hier gaan om meer recente traumatische ervaringen (zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf), en om traumatische ervaringen van langer geleden. Het gaat dan bijvoorbeeld om traumatische gebeurtenissen in jouw jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben. EMDR werkt ook goed bij PTTS (posttraumatische stressstoornis).

Op dit moment ben ik EMDR-practitioner en heb een EMDR-opleiding gevolgd bij Bivt (bijscholing instituut voor therapeuten) en ben bevoegd om EMDR-therapie aan te bieden. Ik volg nog wel een supervisie traject, om mezelf nog beter te scholen. Inmiddels heb ik diverse EMDR-bijscholingen en casuïstiekdagen gevolgd op het gebied van autisme, EMDR voor kinderen en gecompliceerde angsten.

Zie www.emdr.nl

Gedragsverandering is moeilijk, maar oefening baart kunst en vertrouwen! Het bespreken van thuisoefeningen is een belangrijk deel van de behandeling.

Er wordt uitgegaan van de wens tot een gedragsverandering, die leidt tot zoveel mogelijk psychische en lichamelijke gezondheid. Dit vraagt van jou als cliënt een actieve houding, met aandacht voor rust en verdieping waar dat nodig is.

Gedurende het individuele behandeltraject kunnen verschillende methodes worden ingezet, altijd in overleg met de cliënt .

Alle methodes zijn gericht op het verkrijgen van inzichten naar aanleiding van de hulpvraag. Klik op een methode voor meer informatie.

Wat is EMDR?

Onze hersenen zijn zeer ingenieus. Alles wat we mee maken wordt normaal gesproken ’s nachts verwerkt, zodat we verder kunnen met ons leven en er niet meer door worden gehinderd. Soms gebeuren er echter dingen die te schokkend zijn. Een natuurlijk beschermingsmechanisme van ons brein is om die gebeurtenis dan maar even op te slaan, omdat verwerken te heftig is. Het is dan wel de bedoeling dat we op een later tijdstip de gebeurtenis alsnog verwerken. Als we dat niet doen, dan kunnen we last hebben van de gebeurtenis. Het kan ons belemmeren in het dagelijks leven.

EMDR is een methode die helpt om een gebeurtenis alsnog te verwerken. Het zet het brein ‘aan’ in de “verwerkingsmodus”. Het mooie is dat je hiermee dus zelfs jaren later alsnog een gebeurtenis een plaatsje kan geven.

EMDR helpt echter niet alleen bij een trauma, maar ook bij andere klachten zoals fobieën, angst, pijn, depressie, werk gerelateerde ervaringen, somberheid, onzekerheid en bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld. EMDR is inzetbaar voor zowel volwassenen als kinderen.

Bij EMDR wordt de schokkende gebeurtenis bewust teruggehaald met alle beelden, gevoelens en ervaringen die daarbij horen. Alleen kijk je er nu naar alsof je het terugkijkt in de bioscoop, naar de film van je leven. Tegelijkertijd luister je via een koptelefoon naar tikjes die afwisselend links en rechts worden aangeboden, je volgt mijn hand die je oogbeweging stimuleert, of je krijgt om en om tikjes tegen je knieën.

Werkwijze:

Na de intake worden direct al 4 afspraken ingepland, steeds met 2 weken tussenpozen. De twee weken heeft je brein nodig om de situatie te verwerken. (bij kinderen gaat het iets sneller).
Of de 4 sessies daadwerkelijk nodig zijn, bepalen we iedere keer aan het eind van de sessie. Uiteraard worden alleen de sessies in rekening gebracht die je daadwerkelijk hebt gehad.

Een gratis kennismakingsgesprek

Ik geef graag advies over welke therapie het meest geschikt is via een kennismakingsgesprek. Dit advies is gratis!

Advies nodig … Neem contact op!